Seil og Rigg    

 Vi tilbyr et komplett og langsiktig vedlikeholdsprogram for riggservice.  Akkurat som med en bil, øker verdifallet ved mangelfullt eller fravær av regelmessig service og ettersyn. Med vårt serviceprogram sikres du  bedre ytelser, mer seilglede, og fremfor alt – økt sikkerhet ombord.

Service medlemskap

Blir medlem og vi sikre din rigg hvet år uten at du tenger å tenke på det, båten din blir registret i vårt service register og vi legger en servicehefte ombord,  vi kommer ombord hver år og tar service som beskrevet ned over, ellers får men en rekke andre fordeler.

-          Ingen overraskelse, altid sikker
-          Årlig service inkl raport
-          10% rabatt på rigg og dekk ustyr
-          God dokumentasjon ved salg / kjøp av båt
-          Full sjekk av stående rigg med skriftlig statusrapport, forslag til utbedringer
-          Smøring av alle nødvendige deler
-          Eventuell etterjustering av riggtrim og smøring av strekkfisker

Et medlemskap starter fra 2000.- nok , Tar kontakt så kommer vi ombord for å tar en inmedlings check.

Tar kontakt for mer info

 

Service program

Innledende inspeksjon og grunntrimming. Utføres når båten er ny, helst innen seks måneder:

 • Gjennomgang av riggen og alle tilhørende komponenter med stående mast
 • Utføre egnet grunntrim av riggen som et ledd i optimalisering av seilegenskaper
 • Skriftlig rapport i eget servicehefte


Årlig service

Utføres hver 12. Måned etter levering.

 • Full sjekk av stående rigg med skriftlig statusrapport og forslag til eventuelle utbedringer
 • Smøring av alle nødvendige deler
 • Eventuell etterjustering av riggtrim og smøring av strekkfisker
 • Skriftlig rapport i serviceheftet

 

4-års-service

Utføres hvert fjerde år etter at båten er levert.

 • Masten tas ned. Stående og løpende rigg demonteres
 • Inspeksjon av profiler, vant og terminaler, dvs stående og løpende rigg.
 • Demontering av salingshorn og sjekk av innfesting og braketter
 • Kontroll av mastefot/mastefisk
 • Kontroll og smøring av alle blokker, vinsjer, strekkfisker og tilhørende dekksutrustning
 • Montering av riggen tilbake på plass, samt setting av riktig grunntrim
 • Skriftlig rapport i serviceheftet

 

12-års-service

Utføres etter 12 år.

 • Riggen tas ned og alle vanter og stag skiftes. Hele den stående riggen skiftes ut
 • Strekkfisker kontrolleres og skiftes om nødvendig
 • Mast og innfestinger sjekkes for korrosjon og materialtretthet
 • Nedmontering av salingshorn som sjekkes for korrosjon og materialtretthet
 • Sjekk av braketter, mastefot/-fisk og mastetopp
 • Kontroll og smøring av alle blokker, vinsjer, strekkfisker og tilhørende dekksutrustning
 • Montering av riggen tilbake på plass, samt setting av riktig grunntrim
 • Skriftlig rapport i serviceheftet


Skade – og verdivurderinger.

Vi samarbeider med mange norske, og en rekke utenlandske forsikringsselskaper.

Våre tekniske vurderinger dreier seg om alt fra en kollisjonsskadd rekkewire til utskiftning av hele riggen, enten den er i aluminium eller karbon.

Vurderer du å kjøpe eller selge seilbåt, kan vi foreta en tilfredsstillende gjennomgang av riggen. Dette gir økt trygghet både for kjøper og selger. I tillegg til vår gjennomgang, mottar du også en skriftlig tilstandsrapport.

Tar kontakt for mer info